مطالب توسط کاربر گرامی

برخی ازمدلهای بافتنی

برای بافتن لباس روش های مختلفی وجود دارد. این روش ها در حقیقت ایجاد گره های متفاوت در میان نخ است که در نهایت منجر به ایجاد طرح ها و مدل های متفاوت روی لباس میشود. بیشتر مدلهای بافت قدیمی امروزه رو به فراموشی میروند.اما هنوز هم هستند کسانی که با حرکت هنرمندانه ی دستشان […]

بافندگی چیست ؟

هنر بافتنی یا بافندگی، از انواع صنایع دستی محسوب میشود که در آن فرد بافنده با دست یا دستگاه نخ را بهم میبافد و آن را به پارچه یا لباس تبدیل میکند. در این روش به کمک ابزارهای موجود تار و پودهای نخ را به صورت حلقه ای با هم پیوند میزنند. این روش کار […]

دانستنی هایی دربارۀ لباس نوزاد

در زمان خرید لباس نوزاد همواره کیفیت لباس و جنس آن را در اولویت قرار دهید. زیبایی لباس ها در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد. بیاد داشته باشید که پوست نوزادان لطیف و بسیار حساس است و چنانچه لباس آنها از جنس نامناسبی تهیه شود میتواند موجب آزار پوست و ایجاد حساسیت شود. لباس نوزادان […]